دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


وقتی سکوت می کنی
انگار
در یک میدان جنگ
چشم باز کرده ام
و نمی دانم
تنها کشته ی جنگ هستم
یا تنها بازمانده ی آن

1397/01/24 - 22:48 ارسال گزارش
پیوست عکس:
IMG_20180411_113301_110.jpg
IMG_20180411_113301_110.jpg · 1280x1144px, 163KB
Crazybothar

1397/01/27 - 23:34 ·
Crazybothar

1397/01/27 - 23:34 ·
Crazybothar

1397/01/27 - 23:42 ·
aye73

ممنونم

1397/01/28 - 22:35 ·
Crazybothar

{-35-}

1397/01/28 - 22:38 ·
aye73

خوبید؟

1397/01/28 - 22:40 ·
Crazybothar

خوبم .

1397/01/28 - 22:43 ·