دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی
خستہ از 
اینهمہ شب زدگی
راهیِ ماه می‌شوم✌ ️
تا ِ_آلوده بہ تاریکی ام را
در نگاهش !!!!
بشویم
1396/12/19 - 00:44 در *** من و تو *** ارسال گزارش