دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


به پاس اولین بوسه که مادرم به مهر بر گونه ام زد و من نفهمیدم! و به یاد سوزنده ترین بوسه آخر که من به وداع بر پیشانی‌اش
زدم و او نفهمید!

هدیه به روح مادران آسمانی، فاتحه و صلوات

1396/12/18 - 20:30 ارسال گزارش
پیوست عکس:
کوچگتر.jpg
کوچگتر.jpg · 100x100px, 7KB