دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


دختر به دنیا میاد تا دختر کسی شود ازدواج میکند تا همدم کسی شود زایمان را تجربه میکند تا مادر کسی شود وبرای همه کس میشود ولی در آخر خودش باید در خانه سالمندان بیکسی را تجربه کند تعجب من این جاست که یک مادر میتواند از ده تا فرزند نگهداری کند اما ده تا فرزند نمیتوانند از یک مادر نگهداری کنند این انصاف نیست ( روز مادر مبارک)
1396/12/17 - 22:05 ارسال گزارش
پیوست عکس:
607ee33737eca3c3cf962e11c782208f_1024.jpeg
607ee33737eca3c3cf962e11c782208f_1024.jpeg · 232x217px, 8KB