دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


 عزراییل خطاب به دوستانش:

  جبرییل...شما سر کوچه بایست.

  اسرافیل ...شما هم آخر کوچه را مواظب باش.

  جرمیل شما هم با شمیوییل وسط کوچه
  بایستید و چهارچشمی نگاهتان به جلو خونه باشه
  من و میکاییل هم از پشت بام وارد خونه میشیم. الهی به امید تو.
  "طرح ضربتی عزراییل برای به دام انداختن جنتی

1396/12/17 - 20:16 ارسال گزارش
پیوست عکس:
کوچگتر.jpg
کوچگتر.jpg · 100x100px, 7KB