دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


وقتي
براے اولین بار دیدمش
هرڪَز فڪرش را
هم نمي‌ڪردم
ڪہ او هماڹ ڪسي‌ست
ڪہ بعدها
بارها برایش بمیرم

1396/12/16 - 20:15 ارسال گزارش
پیوست عکس:
کوچک.jpg
کوچک.jpg · 150x187px, 13KB