دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


زنی از شوهرش پرسيد: سياست چیست؟
مرد گفت: يادت است قبل از ازدواج گفتم همه آرزو هايت را برآورده ميسازم؟
زن: بلی!
مرد: بعد از ازدواج چه شد؟
زن: هيچ!
مرد: سياست هم همین است!
1396/12/11 - 19:49 ارسال گزارش
پیوست عکس:
39563edf2663ffcefa7363fbc1e7c673_1024.jpg
39563edf2663ffcefa7363fbc1e7c673_1024.jpg · 885x1024px, 181KB