دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیدل تکونی ازخانه تکونی واجبتره کینه ودشمنی را کنار بگذاریم روزی می آید که دلمان برای زمانهای کنارهم بودن تنگ می شود مهربان باشیم زندگی کوتاه است .

1396/12/8 - 13:45 ارسال گزارش
پیوست عکس:
25c240a2fa418a1c91334ed47cc13286_500.jpg
25c240a2fa418a1c91334ed47cc13286_500.jpg · 500x475px, 28KB