دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیبه یارو میگن همسایت توباغت زنت می بوسد می گوید اینقد گندش نکنید باغ کجا بود چهار تا درخته!!! حالا هی بگید باغ باغ تا یارانه ام قطع کند

1396/12/7 - 19:31 ارسال گزارش
پیوست عکس:
یارانه.jpg
یارانه.jpg · 290x200px, 43KB