دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


یک چیزهایی هست
که نمی‌شود به دیگری فهماند؛
نمی‌شود گفت، 
نمی‌شود فهماند!
آدم را مسخره می‌کنند…
1396/11/28 - 23:27 در ghasedak ارسال گزارش