دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


به بزرگی گفتند :
فلانی قادر است پرواز کند
گفت : این که مهم نیست ، مگس هم میپرد
گفتند : فلانی را چه میگویی؟ روی آب راه میرود
گفت : اهمیتی ندارد ، تکه ای چوب نیز همین کار را میکند
گفتند : پس از نظر تو شاهکار چیست؟
گفت : اینکه در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی
زخم زبان نزنی ، دروغ نگویی ، کلک نزنی و سو استفاده نکنی
و کسی را از خود نرنجانی
این شاهکار است
1396/11/25 - 23:55 در رنگ عشق ارسال گزارش