دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


در سطحی از تو نشسته‌ام
که درک نمی‌کنم اعماق را
درک نمی‌کنم ارتفاع را
باید تو را به بی‌منطق‌ترین دلیل ببوسم
اندکی از عمرمان باقیست
اندکی از مرا بغل کن
طعم تورا در سینه‌ام چشیده‌ام
بی‌پوست
بی‌استخوان
بی‌روح
در آخرین روزهای ‌استقامت‌مان
کمی از شراب را در استکان بریز
و
کمی از شراب را
1396/11/25 - 23:48 در ghasedak ارسال گزارش
vhid-po5117

1396/11/25 - 23:55 ·
hasti_online

{-35-}{-35-}سپاس{-35-}

1396/11/26 - 19:08 ·