دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیبی‌اراده متولد می‌شویم.
بی‌اختیار زندگی می‌كنیم.
بدون اینكه بخواهیم می‌میریم.
نمی‌تونیم در تولد و مرگ دخالتی داشته باشیم،
اما بیایید آن طور كه دوست داریم زندگی كنیم
و دیگران را دوست داشته باشیم تا وقتی كه برای همیشه می‌رویم خاطرمان در ذهن ها و خاطره ‌ها باقی بمونه...
1396/11/25 - 23:29 در رنگ عشق ارسال گزارش