دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


کاش میشد،گاهی زندگی را به دیوار های این اتاق،میکوبیدم!
می رفتم عقب و از فاصله،تماشایش میکردم!
کاش می شد،روبرویش می ایستادم و
میگفتم:مشتت را واکن!
ان وقت دست هایش را،
پرمیکردم از،ایندرال10،دیازپام5،...!
کاش می شد،تنها چند دقیقه،ارامش کرد!!!!!!
دانتیسم

1396/11/25 - 16:18 ارسال گزارش
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-201519293818349640421462722126.6384.jpg
thumb_HamMihan-201519293818349640421462722126.6384.jpg · 400x400px, 103KB