دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


گاهی آدم جراتِ گوش دادنِ بعضی آهنگ ها را ندارد ... حذفشان هم نمیکند و مدام با خودش میگوید بالاخره یک روز قلبم را میگذارم داخل لیوانی پر از یخ و این را گوش میدهم !!1396/11/25 - 16:17 ارسال گزارش
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-201619293830205231478890035.3.jpg
thumb_HamMihan-201619293830205231478890035.3.jpg · 356x400px, 69KB