دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


آدم اینجا تنهاست،
و در این تنهایی، سایه ی نارونی تا ابدیت جاری است،
به سراغ من اگر می آیید
نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایی من..

1396/11/25 - 16:16 ارسال گزارش
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-201619293819556167351478889834.3185.png
thumb_HamMihan-201619293819556167351478889834.3185.png · 331x400px, 209KB