دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


يادمان باشد
که نگفته ها رامى توان گفت
ولی گفته ها را
نمى توان پس گرفت
چه سنگ را به کوزه بزنی
چه کوزه را به سنگ
شکست با کوزه است!
دل ها خیلی زود
ازحرف ها می شکنند

1396/11/25 - 14:42 ارسال گزارش
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-20171161171234189351502543271.6459.jpg
thumb_HamMihan-20171161171234189351502543271.6459.jpg · 265x400px, 76KB