دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیدعا می تواند موجب بسیاری رویدادهای معجزه آسا باشد
وقتی شما دعا می کنید از این طریق امواجی شفابخش را در قالب افکار خوب و پسندیده به دورترین نقاط جهان هستی و کیهان می فرستید. این امواج در دورترین آفاق وجود، در مدارهایی نامرئی به گردش در می آیند. اگر برای شخص خاصی دعا کنید، مطمئن باشید که این امواج در هر کجا که باشد او را در بر خواهد گرفت، گرچه اساسا از اینکه برای رفاه حال او دعا می کنید هیچ گونه خبر و آگاهی نداشته باشد. دعای شما اگر گسترده و عام باشد با مفهومی جهان شمول و انسان مدار، سراسر کیهان را در بر خواهد گرفت و اگر جنبه ای خاص و انفرادی داشته باشد، به آن فرد خاص چون باران رحمتی بر واحه ای دور افتاده فرو خواهد بارید.

1396/11/24 - 15:26 ارسال گزارش
پیوست عکس:
photo_2018-01-11_14-32-18.jpg
photo_2018-01-11_14-32-18.jpg · 400x300px, 12KB