دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


من شاخه ی خشکیده ی یک کهنه درختم

در گوشه ی باغی نه به بارم، نه به دارم 1396/11/24 - 11:21 ارسال گزارش
absham50

گر بهار حسن تو دامن دهد دست مرا با ناز بار


روی شاخ باغ و راغی هم به داری هم به بار

1396/11/24 - 11:50 ·
_PANAH_

خیلی ممنون{-7-}{-35-}

1396/11/24 - 11:55 ·