دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


ما عاشق اگر بوديم، 

بى واژه نمی‌مانديم

ديوانگى هم را

بيهوده نمى‌خوانديم

من قطره بارانم، 

ڪافيست تو درياشى

ساحل پر تنهاييست، 

عشقست اگر باشى...1396/11/24 - 11:19 ارسال گزارش
absham50

تو قطره بارانی و صدفی باید که شوی لوء لو مرنجانی

1396/11/24 - 11:30 ·
_PANAH_

{-35-}

1396/11/24 - 11:31 ·