دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


عاشقانت نخواهند ماند

يکي يکي مي روند

محو مي شوند

هر بوسه که بر يکي مي زني

شليکي به ديگري ست

يک به يک خواهند رفت

تنها يکي خواهد ماند

که از همه قوي تر است

يکي که مدام دور و برت پرسه مي زند

رو به رويت خواهد نشست

به چشمانت زُل خواهد زد

و تو را از او گريزي نيست

از ديرباز مي شناسمش

نامش تنهايی ست.


1396/11/24 - 11:10 ارسال گزارش
absham50

از دیرباز می شناسمت ....


عاشقی هنوز ....

1396/11/24 - 11:16 ·
_PANAH_

{-35-}

1396/11/24 - 11:18 ·