دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


گاهی باید خود را مطالعه کنیم..
ممکن است به این نتیجه برسیم که،
کتاب به درد نخوری هستیم.
که فقط میشه باهاش،
شیشه ها رو پاک کرد ....
1396/11/24 - 08:44 در ghasedak ارسال گزارش
absham50

گاهی باید ...


گاهی بایستی ...


و زندگی ما....


چه در این گاه و بی گاه های مکرر سپری شد

1396/11/24 - 10:58 ·
hasti_online

{-35-}{-35-}

1396/11/25 - 23:29 ·