دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیشُده از دَرد بِخَندی که نَبآرَد چِشمَت ؟
مَن دَر این خَنده یِ پُر غُصه مَهآرَت دآرَم...

1396/11/23 - 02:34 توسط Mobile ارسال گزارش
پیوست عکس:
quote_1518390023055.png
quote_1518390023055.png · 480x369px, 12KB