دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیسلام ای تَنها بَهونه , واسه ی نَفس کشیدَن , هَنوزَم پَر میکشه دِل , واسه یِ به تو رسیدَن
واسه یِ جَواب ناَمَت , میدونَم که خیلی دیره , بِزار به حِساب غُربَت , نَکُنه دلت بِگیره
عَزیزَم بگو بِبینَم , که چه رَنگه روزگآرِت , خیلی دوس دارَم تو مَهتاب , بشینَم یِشَب کنارِت
سَرتو با مهرَبونی , بِذآری به رویِ شونَم , تو فَقط وآسَم دُعا کُن , آخه دُنبالِ بَهونَم
حآلَمو اگه بپُرسی , خوبه تَعریفی نَداره , چون بِلاتَکلیفه عآشِق , آخه تَکلیفیی نَداره
نَکُنه ازَم برَنجی , تِشنه اَم تِشنه یِ بآرون , چِقَد از دَریا ما دوریم , بی گُناهیم هَردوتآمون
بَدجوری بِهَم میریزه , مَنو گآهی اتفآقی , تو اگه نَباشی از مَن , نِمیمونه چیزی بآقی...

1396/11/19 - 02:45 توسط Mobile ارسال گزارش