دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


اگر دوست داری
به آرزویت برسی با
تمام وجود به اواعتماد کن
هیچ کودکی نگران وعده
بعدی غذایش نیست
زیرا به مهربانی مادرش 
ایمان دارد.
ای کاش ایمانی از جنس
 کودکانه داشته باشیم به خدا
1396/11/16 - 09:03 در ghasedak ارسال گزارش