دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


پیش آمده‌ایم.
این همه.
و به جایی نرسیده‌ایم.
زیسته‌ایم.
چنین طولانی!
و تقریبا نزیسته‌ایم...
1396/11/15 - 23:00 در ghasedak ارسال گزارش