دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعییه چَند وَقته که حآلِ مَن خوب نیست , دلَم خیلی تَنگه واسه دیدَنِت
وآسه خَنده هآیِ پُر از دلهُرَت , وآسه اَخم هآ و نَخَندیدنِت
میتَرسَم از آیَنده یِ مُبهَمَم , میتَرسَم پُر از روزآیِ سَخت شی
چِقَد تَلخه وَقتی یَقین میکُنَم , تو با مَن نِمیتونی خوشبَخت شی...

1396/11/12 - 02:45 توسط Mobile ارسال گزارش