دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


تزریق میکنم

تو را ...

به رگهایم

خودت را که

نه ...

هوایت را

این گونه به تو

میرسم ....
1396/10/24 - 00:21 در رنگ عشق ارسال گزارش