دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


عکس و تصویر ...سیب کالی بوده ام افتاده از باغ بهشت توی دستان توام دنبال راز سرنوشت تا ...


...سیب کالی بوده ام افتاده از باغ بهشت
توی دستان توام دنبال راز سرنوشت
تا رسیدن باش با من دست از من برندار
در گذر از خوب و بد از هر چه زیبا هر چه زشت...
1396/10/24 - 00:15 در رنگ عشق ارسال گزارش