دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی
شده دلتنگ شوی چاره نیابی جز اشك؟
من به این چاره ی بیچاره دچارم هر شب

پروانه_حسینی
ديدگاه براي اين پست غيرفعال شده است