دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


از زلزله و عشق ...
خبر کس ندهد ...
آن لحظه خبر شوی ...
که ویران شده‌ای ...

1396/10/24 - 00:10 ارسال گزارش
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-20151589613767996491467833769.042.jpg
thumb_HamMihan-20151589613767996491467833769.042.jpg · 267x400px, 79KB