دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


عکس و تصویر ...همه ی دخترها به دوست داشته شدن نیاز دارند ، به یک نفر که احساسشان ...


...همه ی دخترها به دوست داشته شدن نیاز دارند ، به یک نفر که احساسشان را بفهمد و پا به پایشان دیوانگی کند ، معنی اخم هایشان را بداند و با غر زدن های گاه و بی گاهشان کنار بیاید ،
یک نفر را میخواهند که عشق را بلد باشد و برای دنیای دخترانه شان بشود آن پادشاه سوار بر اسب سفید که از کودکی منتظرش بودند .
انتظار زیادی هم ندارند ، همین که لاک های رنگی هدیه بگیرند و کتاب های عاشقانه ، همین که قربان صدقه های واقعی بشنوند و غیرتی شدن های پر جذبه ببینند ، انگار دنیا را دارند...
1396/10/24 - 00:08 در رنگ عشق ارسال گزارش
sokoot

سلام عزیزم شبت بخیر

1396/10/24 - 00:09 ·
damla

سلام نفسم شبت بخیر عزیزم{-17-}{-35-}

1396/10/24 - 00:10 ·
sokoot

{-17-}{-49-}{-41-}

1396/10/24 - 00:11 ·