دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


قیام میکنم ...
دست راستم را بالا میبرم ...
و سوگند یاد میکنم ...
که جز دروغ ، حقیقت دیگری نگویم ...
- دنیا زیباست ...
- حال ما خوب است ...
- و من دوستت ندارم ...

1396/10/24 - 00:06 ارسال گزارش
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-201515896118312048011468471720.5247.jpg
thumb_HamMihan-201515896118312048011468471720.5247.jpg · 280x400px, 61KB