دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


رنج فراق هست و ...
امید وصال نیست ...
این هست و نیست ...
کاش که زیر و زِبَر شود ..!

1396/10/24 - 00:06 ارسال گزارش
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-20151589619946291011469008809.6485.jpg
thumb_HamMihan-20151589619946291011469008809.6485.jpg · 314x400px, 82KB