دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


عشق ...
کنار هم ایستادن زیر باران نیست ...
عشق این است که ...
یکی برای دیگری چتر شود ...
و دیگری هرگز نفهمد ...
که چرا خیس نشد ..!

1396/10/24 - 00:04 ارسال گزارش
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-20151589619414848201469048358.8781.jpg
thumb_HamMihan-20151589619414848201469048358.8781.jpg · 400x373px, 110KB