دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیدروغ بود
از خاک هیچ کس درخت نمی روید 
و گرنه تا حالا
هزاران زیتون و انجیر و توت سیاه،
هر طور شده شاخه هایشان را به شهر
رسانده بودند 
تا هیچ بازمانده ای نتواند 
در مقابل برگهای به هم تنیده 
کسی را بعد از کسی
کسی را بجای کسی
کسی را با خیال کسی 
ببوسد...
ديدگاه براي اين پست غيرفعال شده است