دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیگر بنا باشد ...
دلم را جز تو ، آبادش کند ...
...
این ...
دل ...
ویران ...
همان ویران بماند ...
بهتر است ...!!
ديدگاه براي اين پست غيرفعال شده است