دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


آدما تا یه‌جایی تحمل میکنن
بعدش دو دسته میشن
دسته اول ساکت میشن
دوسته دوم ساکتتون میکنن

1396/10/23 - 18:53 در رنگ عشق ارسال گزارش