دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


هی !!!
هیچ وقت نذار کسی بهت بگه نمی تونی کاری رو انجام بدی
حتی من.
 اگه رویایی داری باید ازش محافظت کنی
 مردم نمی تونن خیلی کارها رو بکنن
دوست دارن تو هم نتونی
اگه یه چیزی رو می خوای
باید به دستش بیاری
مکث نکن...

# به دنبال خوشبختی
1396/10/23 - 18:52 در رنگ عشق ارسال گزارش