دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


@سپیده خانوم ✔ سنگ صبور ✔

در صورت و مَعنی که تو داری چه توان گفت؟
حُسن تو ز تحسین تو بَستست زبان را...
1396/10/23 - 16:00 ارسال گزارش
ديدگاه براي اين پست غيرفعال شده است