دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی یه بار تو پادگان فرمانده گفت تحصیل کرده شیمی و تاسیسات کیه؟
  چند نفر دست بلند کردن
 
  گفت تحصیل کرده های شیمی برید با جوهرنمک توالت هارو بشورید. img src=
  تحصیل کرده های تاسیساتم چاهایی که گرفته رو باز کنند. img src=
  یعنی تو سربازی مدرکتو باید بزاری رو سنگ توالت و آبشو بخوری img src=img src=img src=

1396/10/22 - 19:51 ارسال گزارش