دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیبه خُداحافظیه تَلخ تو سوگند نَشُد , که تو رَفتیو دِلَم ثانیه ای بَند نَشُد...

1396/10/22 - 03:19 توسط Mobile ارسال گزارش
nabzeehsas

توی خَلوت میگم اینجا کَسی نیست


خُدآییش که دِلَم خِیلی صَبوره...

1396/10/22 - 03:36 توسط Mobile·