دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


رویاهات میکشنت جلو
خاطراتت میکشنت عقب
چی میمونه ازَت ..
vhid-po5117

یه سر طاس بی مو


1396/10/22 - 00:59 ·
hasti_online

{-18-}{-18-}{-18-}

1396/10/22 - 01:03 ·
vhid-po5117

1396/10/22 - 01:04 ·
hasti_online

خرید میکنید ؟

1396/10/22 - 01:05 ·
vhid-po5117

پرواز میکنم

1396/10/22 - 19:48 ·
hasti_online

به كجا چنين شتابان ؟

1396/10/23 - 08:02 ·
vhid-po5117

چه کنم که بسته پایم "


- " به کجا چنین شتابان "


- "به هر آن کجا که باشد


به جز این سرا سرایم "


- " سفرت بخیر اما


تو و دوستی خدا را


چو از این کویر وحشت


به سلامتی گذشتی


به شکوفه ها ، به باران

برسان سلام ما را

1396/10/23 - 19:32 ·
hasti_online

سلامت باشی.. بزرگیتون میرسونم {-32-}

1396/10/23 - 23:15 ·