دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


ﻣﻦ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﺩﻭﯾﺪﻥ ﺳﻬﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﻨﺪ
ﻭ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺳﻬﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﺪ…
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺮﺩﮔﺎﻧﺶ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺍﺳﺖ..
ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻔﺮﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﻪ 
ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﺩﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﯼ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ..!!
1396/10/22 - 00:54 در ghasedak ارسال گزارش
vhid-po5117دیگه سیاسیش کردیا / بزار امشب راحت بخوابیم
اما خدا به هیچکی مثل این اصحاب کهف حال نداد..ساعت 5 بعد از ظهر ایمان اوردن تا 9 رسیدن تو غار گرفتن خوابیدن 300سال بعد پاشدن یه صبحونه سبک خوردن و مردن و رفتن بهشت.....پارتی داشتن فکر کن...

1396/10/22 - 00:57 ·
hasti_online

خخخخخخخخخخ


از جنبه عشقولانه اش بخونید {-32-}


اون که بله .. ما هم کم کم آشنا میشیم با خدا ..{-42-}

1396/10/22 - 01:00 ·
vhid-po5117

ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻔﺮﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﻪ {-2-}


ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﺩﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ{-35-}


ﺗﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﯼ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ..!!{-37-}

1396/10/22 - 01:02 ·
hasti_online

اهووووووووووم

دیدی عشقولانه بود {-32-}

1396/10/22 - 01:06 ·
vhid-po5117

برای من جنبه فرهنگی داشت .دست شما درد نکنه / امیدوارم مردم سرزمین مادریم به ارزشهای والای انسانیت دست پیدا کنه .ان شالله

1396/10/22 - 01:08 ·
hasti_online

ان شاا...

1396/10/22 - 01:09 ·