دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیآدم باید یکیو داشته باشه
 بتونه روش حساب کنه..
1396/10/22 - 00:53 در ghasedak ارسال گزارش
vhid-po5117

مثل مادر /

1396/10/22 - 00:54 ·
hasti_online

لایک

1396/10/22 - 00:57 ·
vhid-po5117

البته ما که نداریم .

1396/10/22 - 00:57 ·
hasti_online

مادرتون فوت کردن ؟

1396/10/22 - 00:59 ·
vhid-po5117

اره / خدا رحمتش کنه

1396/10/22 - 00:59 ·
hasti_online

خدا رحمتشون کنه ..

1396/10/22 - 01:03 ·
vhid-po5117

خدا عزیزان شمارا نگه داره . شب بخیر

1396/10/22 - 01:03 ·
hasti_online

ممنونم ..


شبتون شیک{-35-}

1396/10/22 - 01:04 ·
vhid-po5117

به امید صبحی زیبا تواهم با ارامش.

1396/10/22 - 01:06 ·
hasti_online

امید..

1396/10/22 - 01:07 ·