دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیمن خودم اردیبهشتم  شما چطور؟


khodam ordibehsht
1396/10/21 - 23:38 ارسال گزارش
vhid-po5117

من یه بهمنی هستم .

1396/10/21 - 23:40 ·
Blackcross-Negin

پس قراره چشم بخورین{-7-}

1396/10/21 - 23:42 ·
vhid-po5117

اره متاسفانه /اما کی یه طوفان زده رو چشم میزنه

1396/10/21 - 23:44 ·
Blackcross-Negin

طوفان زده؟{-30-}

1396/10/21 - 23:46 ·
vhid-po5117

اره طوفان زده (مثل من )

1396/10/21 - 23:48 ·
Blackcross-Negin

امیدوارم همیشه شاد باشین همین نمی خوام زیادی فوضولی کنم{-29-}

1396/10/21 - 23:50 ·
hasti_online

وای اره ..من مشجل معده دارم :D

1396/10/21 - 23:50 ·
Blackcross-Negin

من به خاطر عشقم میمیرم{-18-}

1396/10/21 - 23:52 ·
vhid-po5117نه فصولی نه معده درد

1396/10/21 - 23:53 ·
hasti_online

نگین در کنار عشقت بمون {-32-}

1396/10/21 - 23:57 ·
hasti_online
بلیا؟؟

1396/10/21 - 23:58 ·
Blackcross-Negin

عشق کجا بود اخه{-33-}

1396/10/21 - 23:59 ·
Blackcross-Negin

تنهایی مسافرت با خانواده این بهتره

1396/10/21 - 23:59 ·
hasti_online

من فوژول نیشتم .. فقط کنجکاوم :D


1396/10/22 - 00:00 ·
vhid-po5117دی ماه ؟

1396/10/22 - 00:00 ·
vhid-po5117اردی بهشت ؟

1396/10/22 - 00:01 ·
hasti_online

بله ..دی ماهی هستم

1396/10/22 - 00:08 ·
vhid-po5117ان شاالله 1000 ساله بشن /

1396/10/22 - 00:09 ·
Blackcross-Negin

بله اردیبهشتی

1396/10/22 - 00:10 ·
vhid-po5117ان شاالله شما هم برای عشقتان 1000 ساله بشین

1396/10/22 - 00:11 ·
Blackcross-Negin

ایشالا{-29-}

1396/10/22 - 00:13 ·
hasti_online

ممنونم .. شما هم همین طور

1396/10/22 - 00:17 ·
vhid-po5117

ما اگه تا عید بکشیم خدا راشکر.

1396/10/22 - 00:19 ·
omid63

بهمن {-26-}{-26-}

1396/10/22 - 00:22 ·
hasti_online

میکشی .. تا صد سال دیگه رو خدا تضمین کرده {-7-}

1396/10/22 - 00:24 ·