دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


میدونین چـرا داخل حـــرم و مکـــان های متبرکــه رو آینـــه کــاری میکنن...؟!!!
خـــودتو تو آینـــه ها چطوری میبینـــــی...؟!!!


   آره

   خرد شـــده میبینـــی

   یـــه من خـــرد شــــده

  یــــه من تکـــه تکــــه شــــده

  واســه اینکـــه نگـات کنن باید اون منیت درونت رو بشکنــی و وارد شـــی

  اونجـا دیگــه مقام ومدرک و پول و قیافه مهم نیست

  وکســی واســـه این چیـــــزا تحویلت نمیگیـــره

 مهــــم نیست شــاه باشــــی یا گـــدا

 اونجــا فقط تقـــوا وعشقت به خـداســــت کـه مهــــمه...


1396/10/21 - 08:15 ارسال گزارش
پیوست عکس:
j1no_55c4e7cdf3a8d855.jpg
j1no_55c4e7cdf3a8d855.jpg · 400x400px, 105KB
hamid5555

زیباست....{-26-}{-35-}


1396/10/21 - 08:41 ·