دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیلالا لالا نَخواب , تَنهایی سَرده , اگه طولانی شه مثل یه دَرده
اگه چِشم انتظار باشی که هیچی , دوروغ میگی به دل که بَرمیگرده...

1396/10/21 - 03:13 توسط Mobile ارسال گزارش