دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


لطفاً ناگهانى رُخ بده!
غافلگیرم کن!
لحظه اى اتفاق بیفت که اصلاً فکرش را هم نکنم!
آنجا که حتى صورتت را هم از یاد برده باشم!
اصلاً
تو هر موقع هم که بیایى،
هرگذشته اى هم که داشته باشى،
با ارزشى...
درست مثلِ پیدا کردنِ پولِ مچاله شده،
بعد از سالها در جیبِ لباسم!
.
.
.
.
1396/10/20 - 22:49 ارسال گزارش
vhid-po5117

مثل من که عکسش تو جیب پیراهنم بود انداختم تو ماشین لباسشویی ...بعدش عکسش دیدن داشت ..عینو بوقلمون شده بود...

1396/10/21 - 20:40 ·
aye73

اصلا هم جک جالبی نبود

1396/10/22 - 20:46 ·
Crazybothar

طوفان /بانوی من اذیت نکن میکشمت

1396/11/1 - 19:39 ·