دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


گاهى كارى با تو مى كنند

كه آدم از آدم بودنش خسته مى شود

بيشتر از هميشه دلش مى خواهد برود

احساسش را بردارد و بريزد دور

هى روى آن قدم بزند...

1396/10/20 - 22:39 ارسال گزارش